Psykoterapi

Utveckla din fulla potential och skapa balans och harmoni i ditt liv!

Tillsammans med mig kan du i psykoterapi få hjälp med de problem som påverkar ditt liv i negativ riktning. Jag börjar alltid utifrån ett första förutsättningslöst samtal. Vi möts utifrån vart du befinner dig i din livssituation och formulerar tillsammans ett tydligt mål för terapin. Jag erbjuder även samtal via länk.

Jag är van att jobba brett och hjälper människor med de flesta problem och svårigheter. Exempel på problematik jag jobbar med är svartsjuka, ilska, låg självkänsla, relationsproblem, fobier, rädsla, sorg, depression, ensamhet, oro, ångest, stress, skam, missbruksbeteenden, medberoende, konflikter, separationer osv.

Min teoretiska inriktning (Legitimerad psykoterapeut, Steg 2, inom KBT med inriktning schematerapi) är bred och jag jobbar exempelvis schematerapiorienterat, affektfokuserat och utifrån traditionell KBT på beteendeanalysnivå. Detta är en styrka då olika klienter har varierande önskemål, samt att olika problem kräver varierande åtgärder. Jag jobbar således med såväl uppkomstorsaker från tidig barndom till traditionell KBT på symtomnivå och anpassar terapin efter problematik och önskemål.

Terapin kan handla om allt från tanke-, känslo-, eller beteendemässiga frågor till att handla om mer exitentiella frågor som tex mening i livet, hopplöshet, val och ansvar. Vad är viktigt för dig? Vad vill du förändra och hur ser dina kort- och långsiktiga mål ut?

Genom psykoterapi kan du "höja blicken" och hitta nya strategier och förmågor som gör ditt liv behagligare.Beroende på problematik kan man behöva stöd under ett par samtal till att gå i terapi över flera års tid. Jag ger dig nya strategier för att hantera minnen, tankar, känslor och beteenden som påverkar dig i negativ riktning.

Så hittar du hit!

Jag sitter i en lugn och fin lokal på Hornsbruksgatan 11 vid Hornstull Södermalm. Lokalen ligger precis invid tunnelbaneuppgången i Hornstull, uppgång Högalidskyrkan. Även fyrans buss, hållplats Lignagatan, Hornsgatan ligger nära lokalen.

Lite om mig!

Jag har ca 20 års erfarenhet av samtal med människor i kris, sorg eller andra svårigheter och tycker förstås det är oerhört givande att få vara delaktig i en annan människas utveckling. Att söka stöd är ett modigt och viktigt första steg mot balans och harmoni. Inte sällan upptäcker du nya sidor hos dig själv som gör att du växer som människor. Det är en skön känsla!

Har du frågor eller vill veta mer så tveka inte att ringa eller maila mig. Jag ger snabb återkoppling.