Samtalsterapi

Bli kvitt dina problem och utveckla din fulla potential!

Tillsammans med mig kan du i samtalsterapi få hjälp med det problem som påverkar ditt liv i negativ riktning. Vi möts utifrån vart du befinner dig i din livssituation och formulerar tillsammans ett tydligt mål för terapin.Beroende på problematik kan terapin vara från några tillfällen till samtalsterapi över en längre period.

Jag är van att jobba brett och hjälper människor med de flesta problem och svårigheter. Det kan handla om allt från tanke-, känslo-, eller beteendemässiga frågor till att beröra frågor som sveper över hela individens existens.

Osunda relationer, konflikter, separation, rädsla, sorg, förtvivlan, depression, ilska, ensamhet, oro, ångest, stress, skam, sömnsvårigheter, bristande självkänsla, svartsjuka, missbruksbeteenden och medberoende är exempel på vanliga anledningar att söka hjälp hos mig.

Ett sätt att beskriva terapi är att få hjälp att sortera tankar, känslor och beteenden. Vad är rätt eller fel? Vad är gott eller ont? Vad är mitt eller andras ansvar? Vart står jag idag och vart vill jag komma? Hur tar jag ansvar för det som sker i mitt liv? Vad vill jag förändra och på vilket sätt? Osv.

Oftast är det svårt att klara allt detta på egen hand, speciellt när livet kör ihop sig. Det kan vara ett skäl gott nog för att söka terapeutisk hjälp.

Den kognitiva relationella inriktningen utgår ifrån bland annat kognitiv teori, inlärningsteori, utvecklingspsykologi, anknytningsteori och affekteori. De filosofiska strömningarna härrör främst från den sokratiska- och konstruktivistiska filosofin men även med starka influenser utifrån existentialismen. Utöver detta finns inom ramen för traditionen en mängd av olika inriktningar, tekniker och metoder. Att öka förståelsen för sig själv och hur tanke, känsla och handling ömsesidigt påverkar varandra är en central del utifrån den kognitiva relationella inriktningen

Den som är intresserad av lite mer teoretisk information rekommenderas att läsa mer på länkarna www.krinstitutet.se alternativt psykologguiden www.psykologiguiden.se

Hur mycket kostar det?

Individualterapi kostar 850kr/45min. Parterapi kostar 1800kr/90min. Betalning sker med swish vid varje besökstillfälle.

Lite om mig!

Jag har snart 20 års erfarenhet av samtal med människor i kris, sorg eller andra svårigheter och tycker förstås det är oerhört givande att få vara delaktig i en annan människas utveckling. Min teoretiska grund vilar på en Filosofie kandidat 180 hp i arbets- och organisationspsykologi vid GBG U samt en Kognitiv Relationell utbildning (steg 1) i psykoterapi vid KRI. Just nu studerar jag en legitimationsgrundande Steg 2 utbildning inom KBT/schematerapi på Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi. Utöver det har jag även 2 års Folkhögskoleutbildning med inriktning mot Idrottsledarskap och Hälsa.

Har du frågor eller vill veta mer är du hjärtligt välkommen att ringa eller maila mig.