Värdegrund

Frihet

Min strävan att i varje möte ge individer möjligheten att uttrycka sig fritt utan att recenseras och värderas.

Respekt

Min strävan är att alltid möta människor med omsorg, artighet och välvilja utifrån respekt för alla människors lika värde.

Engagemang

Mitt genuina Intresse och nyfikenhet inför utmaningar och viljan att främja psykisk hälsa hos våra kunder.