Frihetsverket

Samtalsterapi, handledning och konflikthantering

Om Frihetsverket

Jag erbjuder tjänster inom individualterapi, chefscoachning och chefshandledning, metodik och processhandledning samt hantering av personalkonflikter.

Personalkonflikter

Jag hjälper ledare, chefer och personal med konflikthantering/medling utifrån nulägesanalys, bedömning och åtgärdsförslag vid konflikt och samarbetssvårigheter i organisationer. För mer information, vänligen gå in på www.personalkonflikter.se

Ledarskap i fokus

Jag erbjuder chefscoaching och chefshandledning samt processhandledning.För mer information, vänligen gå in på www.ledarskapifokus.se


Magnus Renberg, VD Frihetsverket AB

Välkommen!