Frihetsverket

Samtalsterapi, handledning och konflikthantering

Om Frihetsverket

Jag erbjuder tjänster inom individualterapi, chefscoachning och chefshandledning, metodik och processhandledning.

Ilska.se

Har du svårt att hantera din ilska. Jag har lång erfarenhet av aggressionsproblematik och har byggt upp en hemsida enbart utifrån ilska och aggressionsproblematik. Jag erbjuder samtalsterapi och psykoterapi såväl på plats som på distans och erbjuder även handledning och utbildning. För mer information, vänligen gå in på www.ilska.se

Schematerapeut.se-under uppbyggnad

Schematerapi är en integrativ psykoterapiform under KBT-paraplyet som utvecklats av Jeffrey Young. under 90-talet.Terapiformen fokuser utifrån så kallat dubbelt fokus, dvs såväl fokus på terapirelationen såsom metoden och de mer tekniska komponenterna i psykoterapin. Psykoterapiformen jobbar med stark tonvikt utifrån anknytningsteori och tidigt försummade kärnbehov såsom tex en kärlekfullt och empatisk bemötande av barnets förälder. Vid upprepad kränkning/försumning av dessa behov skapas känslomässiga sår som predisponerar psykiska lidanden och problemn i vuxen ålder. Målet i en schematerapi är att inom ramen för psykoterapiformen läka dessa känslomässiga sår, samt komma till bukt med olika problembeteenden.

www.schematerapeut.se

Schemacoaching.se-under uppbygnad

Jag erbjuder självledarskap, chefscoaching och chefshandledning för chefer på olika positioner inom näringslivet. Fokus för att kunna leda dig själv, fatta sunda beslut, komminicera optimalt i svåra situationer bygger på en god självkännedom och förståelse för psykiska processer. Schemacoching bygger på psykoterapiformen schematerapi men har ett annat fokus naturligtvis. Under schemacoachingen kommer du att genom olika evidensbaserade formulär skatta olika karaktärsdrag som du sedan kommer att jobba utifrån under coachingen.

www.schemacoaching.se


Magnus Renberg, Leg. psykoterapeut, VD Frihetsverket AB

Välkommen!