Frihetsverket

Psykoterapi & handledning

Om Frihetsverket

Jag erbjuder tjänster inom psykoterapi, utbildning samt handledning i process och metod.

Ilska.se

Har du svårt att hantera din ilska. Jag har lång erfarenhet av aggressionsproblematik och har byggt upp en hemsida enbart utifrån ilska och aggressionsproblematik. Jag erbjuder psykoterapi såväl på plats som på distans och erbjuder även handledning och utbildning. För mer information, vänligen gå in på www.ilska.se

Schematerapi

Schematerapi är en integrativ psykoterapiform under KBT-paraplyet som utvecklats av Jeffrey Young. under 90-talet.Terapiformen fokuserar utifrån så kallat dubbelt fokus, dvs såväl fokus på terapirelationen såsom metoden och de mer tekniska komponenterna i psykoterapin. Psykoterapiformen jobbar med stark tonvikt utifrån anknytningsteori och tidigt försummade kärnbehov såsom tex en kärlekfullt och empatisk bemötande av barnets förälder. Vid upprepad kränkning/försumning av dessa behov skapas känslomässiga sår som predisponerar psykiska lidanden och problemn i vuxen ålder. Målet i en schematerapi är att inom ramen för psykoterapiformen läka dessa känslomässiga sår, samt komma till bukt med olika problembeteenden.

www.schematerapeut.se


Magnus Renberg, Leg. psykoterapeut och certifierad schematerapeut

Välkommen!